Warunki usługi

MIEJSCE:
Prosimy o określenie podłoża, na którym instalowane będą nasze urządzenia.
Teren powinien być równy i oczyszczony z ostrych przedmiotów, mogących zagrozić bezpieczeństwu bawiących się lub uszkodzić urządzenie.
Wymagany jest dostęp do źródła prądu (220V) lub kilku źródeł - w zależności od liczby urządzeń - przez cały uzgodniony czas wynajmu.
W przypadku braku dostępu do źródła prądu zapewniamy agregat prądotwórczy (płatny dodatkowo przez Zamawiającego).


CZAS USŁUGI:
Cena obejmuje do 8h. pracy urządzenia; za każdą następną rozpoczętą godzinę pobieramy 10% całkowitej ceny usługi.


ZALICZKA. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA:
Usługę wykonujemy wyłącznie po otrzymaniu od Państwa zaliczki i podpisaniu umowy.
Pobieramy zaliczkę w wysokości 20% wartości usługi.
Wpłacona przez Państwa zaliczka jest jednocześnie gwarancją zrealizowania zamówienia w określonym terminie.
W przypadku rezygnacji przez klienta z usługi zaliczka nie będzie zwracana.W dniu usługi nie ma możliwości rezygnacji. (Płatność 100 %) 
Warunki pogodowe nie są podstawą do odstąpienia od umowy.


OBSŁUGA:
Koszt obsługi urządzeń, jak również rozłożenia, złożenia sprzętu oraz transport ( w granicach Polski) i faktura są zawarte w cenie.


UBEZPIECZENIE I ATESTY:
Firma posiada polisę ubezpieczeniową OC i NW z tytułu prowadzonej działalności, a nasze urządzenia - aktualne badania techniczne (atesty).